ÄR OUTHOUSE NÅGOT FÖR DIG?

Har ert företag möjlighet att internt analysera viktiga data som påverkar ert varumärke?

Är ert företag aktivt och snabbt i de digitala kanalerna?

Har ni en tillräckligt jämn arbetsbelastning under året för att inhousekompetensen ska vara försvarbar?

Har ni råd och tid att bygga upp en inhousavdelning?

Har ni den kreativa och strategiska kompetensen som krävs?


Har du svarat nej på fler än 1 fråga kan vår Outhousemodell vara till hjälp för dig. Hoppas vi hörs!