Aritco Hissar - The Letter-Lift Design Concept

Utmaning

Aritco är ett svenskt bolag som tillverkar hissar, hittills främst för butiker, gallerior och kontor. Nu växer de fort inom ett nytt segment: hissar för privata bostäder, över hela världen. Med den större och mer publika marknaden behövde Aritco uppdatera sn identitet för att på så sätt låta designen bidra till att förflytta varumärket.

Lösning

Vår lösning blev att behålla flera av de delar som redan fanns på plats, som logotyp och färgval - men utöver detta addera något nytt och kommunikativt. Typografin fick ta större plats och dessutom på ett lekfullt sätt berätta vad Aritco gör - att bolaget jobbar med rörelse och förflyttning. Den nya designen kommer att implementeras under 2019.