Atlas Copco – Ideas Move Mountains

Utmaning

Atlas Copco Underground Rock Excavation (URE) är världsledande på premiumlösningar för gruvindustrin.

(nu har divisionen bytt namn till Epiroc, men kompetensen är densamma).

Utmaningen är att det lanseras produkter som verkar kunna lösa samma uppgifter men som håller lägre kvalitet.

Den här (huvudsakligen) interna kampanjens uppgift var att bidra till att påminna om den egna styrkan.

Lösning

Vi plockade upp ett känt talesätt för att visa att det krävs intelligens, erfarenhet och styrka för att bryta berg – och att det för oss är mer än bara ett uttryck.

Resultat

Huvudsyftet med kampanjen var att starta en global kulturrörelse inom URE. Temat ledde till många lokala utbildnings- och andra initiativ.