KGC - Building a builder's brand

Utmaningen

KGC är ett företag som utvecklar och säljer kvalitetsverktyg för murning och plattsättning. Det är ett företag som verkat i 70 år med ett starkt behov av att uppdatera sin varumärkesplattform samt sin grafiska profil, för att lyfta både sin långa historia samt den innovativa delen av företaget.

Lösningen

Vi analyserade målgruppen, omvärlden samt företaget och organisationen för att ta reda på de fakta som hade störst betydelse för KGCs arbete framåt. Gemensamt i en workshop fokuserade vi gemensamt på kundresan och de byggstenar som påverkar KGC framåt. Vi uppdaterade KGCs logotype inspirerade av den murarslev som KGCs tidigare logotype bestod av. Vi arbetade även fram en grafisk profil samt en plattform för KGCs arbete framåt.

Resultatet

Den nya grafiska profilen implementeras sommaren 2019.